fbpx

На оваа страница можете да ги погледнете сите гостувања и
видео интервјуа на Д-р Александар Митов.

Сезона 1

Сезона 2

Емисија

X

Витални
пензионери

12 неделна групна програма за здрав и активен живот за пензионери

990 ден.