fbpx

Hipertenzija

Ubica broj 1 današnjice je visok krvni pritisak. Promene životnog stila su na prvoj liniji odbrane! Jedan od programa koji se nude u Centru za lajfstajl medicinu dr Mitova je Program za povišen krvni pritisak.

Povišen krvni pritisak je značajno povezan sa životnim stilom.

Ishrana, stepen fizičke aktivnosti, pušenje i ostale navike – sve utiču vrlo snažno na krvni pritisak čoveka. Otuda, one mogu biti uzrok poboljšanja ili pogoršanja krvnog pritiska. 

PRVO, DA LI JE POVIŠEN KRVNI PRITISAK OZBILJNA STVAR?

Umesto odgovora, samo ćemo reći da ga zovu ,,tihi ubica”. Ne daje simptome, retko stvara čak i glavobolju, a ipak ubija. Sami procenite da li je ozbiljna stvar.

DRUGO, DA LI SE TRETIRA SAMO LEKOVIMA?

Ne. Na svetu ne postoje preporuke za lečenje povišenog krvnog pritiska koje se baziraju SAMO na terapiji lekovima. Naprotiv! Sve savremene preporuke za lečenje hipertenzije obavezno uključuju deo o promenama životnog stila pacijenta. Znači, izbor je pacijenta da li će pored terapije da se odluči i za promenu životnog stila. Svakako je preporučeno.

TREĆE, KOLIKO MOŽE DA POMOGNE PROMENA ŽIVOTNOG STILA?

Kod najvećeg broja pacijenata na Programu, za kratko vreme se javlja potreba za korekcijom (smanjenjem) terapije lekovima. Kod jednog dela pacijenata dolazi do drastičnog poboljšanja i celosnog ukidanja potrebe za lekovima. Razume se, zavisi od glavnog uzroka usled kog je došlo do hipertenzije. Procene za farmakološku terapiju pravi lekar koji je ju je inicijalno propisao, sledeći rezultate promena u načinu života kod pacijenta.

Osnova našeg pristupa kod povišenog krvnog pritiska je jasna: da se leče uzroci, a ne njegove posledice.

X